2017-07-13

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP gwarantuje szybkość i wysoką jakość prowadzonych postępowań - mówi Piotr Nowak, Naczelnik Samodzielnego Wydziału ds. Sądu Polubownego przy PGRP, Sekretarz Generalny Sądu. Czytaj wywiad


czytaj więcej wiadomości