Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej pl Copyright © Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej http://sp.prokuratoria.gov.pl//rozszerzenie-kognicji-sadu-polubownego-przy-pgrp,new,mg,39.html,18 Rozszerzenie kognicji Sądu Polubownego przy PGRP

Z dniem 15 sierpnia br. wejdą w życie przepisy rozszerzające kognicję Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2019-07-18 09:19:20
http://sp.prokuratoria.gov.pl//przypadek-pewnego-jubilera-film-o-mediacji,new,mg,38.html,11 Przypadek pewnego jubilera. Film o mediacji

Zachęcamy do obejrzenia filmu o mediacji zrealizowanego przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

2017-07-13 10:56:51
http://sp.prokuratoria.gov.pl//zaproszenie-na-konferencje,new,mg,39.html,21 Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy Państwa na II Polubowny Salon Dyskusyjny pt. „Ocena dopuszczalności oraz metodologia opiniowania celowości ugody w świetle art. 54a ustawy o finansach publicznych”

2019-09-24 16:53:49
http://sp.prokuratoria.gov.pl//opracowanie-pokonferencyjne,new,mg,39.html,16 Opracowanie pokonferencyjne

Efektywne rozwiązanie sporów z udziałem Skarbu Państwa oraz Państwowych Osób Prawnych - opracowanie pokonferencyjne

2018-04-23 09:19:33
http://sp.prokuratoria.gov.pl//i-polubowny-salon-dyskusyjny,new,mg,39.html,14 I. POLUBOWNY SALON DYSKUSYJNY

„Efektywne rozwiązywanie sporów z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych”

2018-04-09 15:10:44
http://sp.prokuratoria.gov.pl//ogolnopolska-naukowa-konferencja-mediacyjna,new,mg,39.html,15 Ogólnopolska, Naukowa Konferencja Mediacyjna

"Mediacje z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych"

2018-02-21 12:47:19
http://sp.prokuratoria.gov.pl//tydzien-mediacji,new,mg,39.html,13 Tydzień Mediacji

W tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji, natomiast w dniu 19 października 2017 r. - Międzynarodowy Dzień Mediacji.

2017-10-17 16:17:12
http://sp.prokuratoria.gov.pl//sad-polubowny-przy-pgrp-gwrantuje-szybkosc-i-wysoka-jakosc-postepowan,new,mg,39.html,9 Sąd Polubowny przy PGRP gwrantuje szybkość i wysoką jakość postępowań

Wywiad z Piotrem Nowakiem Naczelnikiem Samodzielnego Wydziału ds. Sądu Polubownego przy PGRP, Sekretarzem Generalnym Sądu.

2017-07-17 10:09:43
http://sp.prokuratoria.gov.pl//zgromadzilismy-grono-wybitnych-prawnikow,new,mg,39.html,8 Zgromadziliśmy grono wybitnych prawników

Wywiad z Piotrem Nowakiem, Naczelnikiem Samodzielnego Wydziału ds. Sądu Polubownego przy PGRP, Sekretarzem Generalnym Sądu.

2017-07-14 16:31:50