Przebieg koncyliacji

  • Koncyliacja rozpoczyna się od pozyskania przez koncyliatora stanowisk oraz roszczeń obu stron wraz z załączonym, ewentualnym materiałem dowodowym.
  • W ramach koncyliacji nie przeprowadza się dowodów ze świadków, z przesłuchania stron oraz z opinii biegłego, a stanowisko koncyliacyjne jest przedstawiane na podstawie wniosku, odpowiedzi na wniosek i załączonych do nich dokumentów
  • Koncyliator, może poprosić strony o przekazanie dalszych stanowisk stron i innych osób oraz dokumentów, jeżeli uzna ich złożenie za potrzebne.
  • Koncyliacja prowadzona jest co do zasady bez obecności stron.
  • Na bazie dokonanej analizy koncyliator przedstawia Stronom propozycję koncyliacyjną.

Jak rozpocząć koncyliację

Aby rozpocząć / zainicjować koncyliację należy: