2018-04-19

W dniu 5 lutego 2018 r. w siedzibie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej odbył I Polubowny Salon Dyskusyjny pt. „Efektywne rozwiązywanie sporów z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych”.

W odpowiedzi na prośby kierowane przez uczestników konferencji, jak również osób, które z powodu braku miejsc lub innych okoliczności nie mogły w niej uczestniczyć, przygotowaliśmy krótkie opracowanie pokonferencyjne.

Zapraszamy do lektury.


czytaj więcej wiadomości