• Maciej Bobrowicz

  Powiększ obraz:

  Radca prawny od 1983 roku; absolwent UAM w Poznaniu; studia podyplomowe na UJ (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) oraz w Instytucie Europejskim UŁ w Łodzi (Studium Prawa Europejskiego) Posiada certyfikaty: mediatora Time Limited Mediation Devon&Exeter Law Society, mediatora gospodarczego wirtschaftsmediator - Akademie fur Wirtschaftsmediation und Verhandlungsmanagement. Posiada 15-letnie doświadczenie w mediacjach gospodarczych - sądowych i pozasądowych. Pełnił funkcję dyrektora centrów mediacji: w KRRP, KIG, PKPP Lewiatan. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

 • Patrycja Cedro-Rodkiewicz

  Powiększ obraz:

  Radca Prawny. Z PGRP związana od 2011 r. Absolwentka podyplomowych studiów Negocjacji, Mediacji oraz innych ADR na WPiA UW oraz szkoleń mediacyjnych, członek zespołów negocjacyjnych. Prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz SN z zakresu prawa cywilnego. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze zagadnień odpowiedzialności kontraktowej, inwestycji infrastrukturalnych czy IT.

 • Tomasz Chmal

  Powiększ obraz:

  Adwokat  od stycznia 2006 r., ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego państwa. W latach 2000-2017 współpracował z  kancelarią prawną White & Case w Warszawie. W latach 2005-2015 był ekspertem ds. energetycznych Instytutu Sobieskiego. Zajmował się wszelkimi aspektami prawnymi związanymi z energią elektryczną, ropą naftową i gazem oraz górnictwem. Doradzał przy kluczowych inwestycjach energetycznych, nabywaniu, zbywaniu firm oraz restrukturyzacji aktywów energetycznych. Brał udział w szeregu postępowaniach mediacyjnych.

 • Ewelina Czerniawko-Karcz

  Powiększ obraz:

  Z Prokuratorią Generalną związana od 2007 r. W latach 2014 - 2016 Wicedyrektor Departamentu Arbitrażu, a od 2017 r. Dyrektor Departamentu Prawa Umów. Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji inwestycji infrastrukturalnych i projektów IT. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego (2005) i posiada tytuł LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie (UvA) (2006). Wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Warszawie (2011). Włada językiem angielskim i niemieckim.

 • Katarzyna Falkowska-Gołębiewska

  Powiększ obraz:

  Radca prawny od 2004 r., absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowych Studiów Integracji Europejskiej w Ecole Nationale d'Administration w Paryżu oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących projektowania oraz wykonywania inwestycji w tym realizowanych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi. Udział w mediacjach w ramach prowadzonych postępowań cywilnych.

 • Iwo Gabrysiak

  Powiększ obraz:

  Adwokat od 2005 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – studia ukończone z wyróżnieniem. Podyplomowe studia "Negocjacji Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – ukończone z wyróżnieniem. Doświadczony mediator Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Specjalista w zakresie prowadzenia postępowań sądowych na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Brał udział w postępowaniach mediacyjnych w ramach prowadzonych postępowań gospodarczych.

 • Sylwia Hajnrych

  Powiększ obraz:

  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej od 2009 r., początkowo w Departamencie Nieruchomości, obecnie w Departamencie Studiów, Analiz i Legislacji w Wydziale Kasacyjnym. Od marca 2016 r. do marca 2019 r. rzecznik prasowy Prokuratorii Generalnej.

 • Mariusz Haładyj

  Powiększ obraz:

  Radca prawny. Prezes Prokuratorii Generalnej, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Wcześniej zatrudniony w NIK oraz ministerstwach finansów (kontrola skarbowa) i gospodarki. Były członek KNF oraz zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej ws dyscypliny finansów publicznych. Przez okres 7 lat podsekretarz stanu w ministerstwach gospodarczych odpowiedzialny za regulacje gospodarcze. Nagrodzony tytułem ambasadora mediacji przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Laureat nagród m.in. przyznanych przez największe organizacje przedsiębiorców oraz think tank prawniczy za wsłuchiwanie się w postulaty gospodarcze, współpracę oraz budowanie dialogu między administracją a przedsiębiorcami.

 • Ewa Hanusiak

  Powiększ obraz:
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W 2004 r. ukończyła aplikację sądowa przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Od 2006 r. wpisana na listę radców prawnych OIRP w Lublinie. Od 2007 r. zatrudniona w Prokuratorii Generalnej, obecnie na stanowisku radcy, Dyrektora Departamentu Opinii Prawnych Negocjacji i Mediacji. Posiada znaczące doświadczenie w procesach negocjacyjnych i mediacji, współuczestniczyła w kilkudziesięciu postępowaniach polubownych zakończonych wypracowaniem ugody, m.in. w sporach związanych z realizacją Stadionu Narodowego w Warszawie.
 • Cezary L. Jezierski

  Powiększ obraz:

  Były sędzia, od 1996 r. radca prawny. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych oraz mediacjach z udziałem instytucji finansowych. Wpisany na listę stałych mediatorów: Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, Olsztynie, listę mediatorów certyfikowanych Centrum Mediacji Gospodarczych przy KIRP w Warszawie i listę Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Praktyk biorący udział w mediacjach jako mediator i pełnomocnik uczestników. Od roku 2009 pełni funkcję Prezesa Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie, zaś od 2017 roku funkcję Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP.

 • Piotr Kaczorkiewicz

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził ok. 600 postępowań sądowych, z czego kilkadziesiąt zakończonych w drodze ugody (sprawy dotyczace dotacji, rozliczania umów w robotach budowlanych, zamówień publicznych oraz rozliczania umów zwiazanych z srodkami unijnymi) oraz prowadził trójstronne rozmowy negocjacyjne na prośbę Wyższego Urzedu Górniczego. Od 2008 r. orzeka w Głównej Komisji Orzekajacej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów. 

 • Magdalena Kajkowska-Gratys

  Powiększ obraz:

  Ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie, radca Prokuratorii Generalnej od 2010 r., pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa w ponad 400 postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, członek zespołów negocjacyjnych w największych sporach z udziałem Skarbu Państwa z zakresu postępowań infrastrukturalnych oraz branży IT, mediator, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu Negocjacji, Mediacji oraz innych ADR na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak również innych specjalistycznych szkoleń mediacyjnych.

 • Iwona Karpińska-Królikowska

  Powiększ obraz:

  Doświadczony mediator w sprawach gospodarczych. Prowadzi mediacje sądowe i prywatne od stycznia 2008r.  Mediator z listy stałej Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiego Centrum Mediacji. Od 2012r. trener i wykładowca z zakresu mediacji i negocjacji. W latach 1994-2007 członek zarządu, menadżer w spółkach prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego z branży B2B, dystrybucyjnej, produkcyjnej, odpowiedzialna za aspekty finansowe, prawne i zarządcze.

 • Marta Kęcka-Iwan

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej od marca 2006 roku, pracownik administracji publicznej od 1997 roku - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy MSWiA w latach 2001 – 2006. W latach 2004 – 2005 z sukcesem szefowała rządowemu pilotażowemu projektowi „Scentralizowanych zakupów sprzętu komputerowego dla administracji publicznej”. Specjalista w zakresie procedury cywilnej – ponad 2000 sporów sądowych. Wicedyrektor Departamentu Prawa Deliktowego.

 • Paweł Kuglarz

  Powiększ obraz:

  Radca prawny OiRP w Krakowie. Pracuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest partnerem w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, gdzie odpowiada za praktykę Restructuring & Corporate Recovery (restrukturyzacja, prawo upadłościowe i naprawcze). Zajmuje się również prawem nieruchomości i prawem budowlanym, rozwiązywaniem sporów i sprawami arbitrażowymi, w szczególności arbitrażem inwestycyjnym. Jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw w różnych rodzajach inwestycji infrastrukturalnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, gwarancji kredytowych, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.

 • Zbigniew Korba

  Powiększ obraz:

  Jest radcą prawnym w OIRP w Warszawie i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 20 lat doradza przedsiębiorcom współpracując z czołowymi kancelariami prawnymi. Od 2012 r. jest partnerem w Deloitte Legal Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k., wcześniej związany był z kancelariami prawnymi PwC Legal i Dentons (wówczas Salans). Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym oraz w prawie spółek, prawie handlowym i umów gospodarczych.

 • Magdalena Kowalczyk

  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej, Dyrektor Departamentu Osób Prawnych III. Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Pełniła funkcję dyrektora Departamentu Prawno-Procesowego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Doświadczony pełnomocnik Skarbu Państwa w wielu ważnych i precedensowych sporach sądowych, m.in. zakresu ochrony dóbr osobistych, spraw infrastrukturalnych, umów informatycznych.

 • Przemysław Kozdój

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, specjalista  w dziedzinie bankowości i finansów. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF od 2008 r. W roku 1999 ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, a od 2004 roku jest radcą prawnym. Pracował w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie i Londynie oraz w banku w Niemczech. Doradzał przy największych i najbardziej prestiżowych transakcjach finansowania nieruchomości w Polsce. W latach 2007-2013 był członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych przewodniczył zespołom do spraw standardów i dobrych praktyk oraz kodeksu etyki radcy prawnego.

 • Janusz Kozioł

  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Radca Prawny i Doradca Podatkowy, Prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczące sporów powstałych na tle stosowania prawa podatkowego. Ukończone Szkolenie w Instytucie Studiów Podatkowych. Posiadał uprawnienia w zakresie doradcy ADR (transport towarów niebezpiecznych). W latach 2000-2007 urzędnik Służby Cywilnej – nadzór nad działalnością przedsiębiorców  branż reglamentowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Małgorzata Kożuch

  Powiększ obraz:

  Adwokat, doktor nauk prawnych, starszy wykładowca UJ w Katedrze Prawa Europejskiego UJ, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, mediator Centrum Mediacyjnego NRA i Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, trener mediatorów i drużyn mediacyjnych odnoszących sukcesy podczas prestiżowych konkursów międzynarodowych Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

 • Paweł Krekora

  Powiększ obraz:

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009). Radca prawny (2013). W Prokuratorii Generalnej zatrudniony w Departamencie Studiów, Analiz i Legislacji od 2007 r. Posiada bogate doświadczenie procesowe, które zdobył prowadząc kilkaset spraw przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa deliktów oraz kontraktów, w szczególności w sporach infrastrukturalnych (budowa oraz projektowanie dróg i autostrad, Stadionu Narodowego w Warszawie)

 • Anna Łabędzka

  Powiększ obraz:

  Od 2007 r. jest radcą Prokuratorii Generalnej, a od 2017 r. Wicedyrektorem Departamentu Prawa Umów. Prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczące inwestycji infrastrukturalnych i projektów IT. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w międzynarodowej kancelarii prawnej Lovells (prawnik) i w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (radca prawny) ubezpieczającej transakcje handlowe. Od 2002 r. radca prawny przy OIRP w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (1998). Posługuje się jęz. niemieckim i angielskim.

 • Mariusz Maciejewski

  Powiększ obraz:

  Doktor nauk prawnych, radca prawny, mediator (ukończone szkolenie w zakresie mediacji zgodnie ze standardem Społecznej Rady ds. ADR). Doświadczenie w zakresie mediacji zdobył mediując przede wszystkim w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (praktyka mediacyjna od 2008 r.), gdzie mediował sprawy z zakresu rynku ubezpieczeniowego oraz bankowego, a także sprawy szczególnie skomplikowane.

 • Wojciech Murawski

  Powiększ obraz:

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego. Od kwietnia 2006 r. radca Prokuratorii Generalnej. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zastępstwa Procesowego II Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, obecnie Dyrektor Departamentu Prawa Deliktowego Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Radca Prawny. W okresie od 1999 r. do marca 2006 r. inspektor w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Piotr Nowak

  Sekretarz Generalny Sądu
  Powiększ obraz:

  Mediator gospodarczy, prawnik, trener mediacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był odpowiedzialny za organizację Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Polubownego przy PGRP oraz Sądu Polubownego przy KNF. Członek Społecznej Rady ds ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie mediacyjne (kilkaset przeprowadzonych skutecznie mediacji). Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora.

 • Małgorzata Ostrowska

  Powiększ obraz:

  Radca prawny. Radca Prokuratorii Generalnej. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji publicznej i spółek. Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego i administracyjnego, w tym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, IT, prawa zamówień publicznych. Posiada praktykę w prowadzeniu sporów sądowych oraz znaczące doświadczenie w procesach negocjacyjnych. Ukończyła szkolenia mediacyjne, prowadziła warsztaty z mediacji w administracji.

 • Dariusz Ożga

  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; Wicedyrektor Departamentu Opinii Prawnych Negocjacji i Mediacji; Radca Prawny; wcześniej Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie; uprzednio zatrudniony w Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni w Warszawie; ukończył aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie; posiada bogatą praktykę w wykonywaniu zastępstwa procesowego w zakresie rozstrzygania sporów, ma bogate doświadczenie wykładowe a także szkoleniowe.

 • Sławomir Peszkowski

  Powiększ obraz:

  Ukończył specjalistyczne szkolenia w zakresie mediacji cywilnych i gospodarczych; w latach 2008-2012 mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; członek-założyciel Stowarzyszenia Mediacji Administracyjnej (w fazie rejestracji); od 2009 r. Sekretarz Komisji Etyki w UKNF. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW; doktor nauk humanistycznych (Wydział Filozofii i Socjologii UW); ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na WPiA UW oraz aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji.

 • Ilona Pieczyńska-Czerny

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, od ponad 20 lat związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. Od 2010 r. dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zajmującego się weryfikacją prospektów emisyjnych, nadzorem nad ofertami publicznymi oraz nadzorem i nadużyciami w obszarze sprawozdawczości finansowej emitentów z rynku regulowanego. Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu spraw dotyczących nadużyć na rynku kapitałowym oraz obowiązków informacyjnych. Współautor komentarza do ustawy o ofercie publicznej.

 • Bartłomiej Prus

  Powiększ obraz:
  Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, aktualnie radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Odbył aplikację sądową zdając egzamin sędziowski. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej, w tym od ponad 8 lat wykonuje przede wszystkim czynności pełnomocnika procesowego. W latach 2008 - 2016 jako pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa reprezentował Skarb Państwa w licznych postępowaniach sądowych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek oraz prawa pracy. Posiada również doświadczenie w pracach organów nadzoru spółek kapitałowych (m.in. Polski Holding Nieruchomości S.A., Eurolot S.A., PCO S.A.).
 • Klaudiusz Rawicz-Olędzki

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, a od 2007 r. Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie mediacji gospodarczych w Sądzie Polubownym przy PGRP. Były radca Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy. Obecnie, jako radca Prokuratorii Generalnej prowadził blisko tysiąc postępowań sądowych. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu spraw prowadzonych przez PGRP,w szczególności w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych, szeroko pojętych roszczeń cywilnych, w tym wykonania umów.

 • Michel Ryba

  Powiększ obraz:
  Radca prawny. Radca Prokuratorii Generalnej w Departamencie Opinii Prawnych Negocjacji i Mediacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji publicznej. Prowadzi sprawy sądowe oraz negocjacje i mediacje w obszarach inwestycji infrastrukturalnych i IT.
 • Jagoda Sarzyńska

  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej RP, radca prawny, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Szkoły Prawa Amerykańskiego na KUL i Chicago Kent College of Law oraz Podyplomowych studiów rachunkowości zarządczej i controllingu w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła specjalistyczne szkolenia w zakresie mediacji cywilnych i gospodarczych. Posiada praktykę w prowadzeniu sporów sądowych oraz doświadczenie w procesach negocjacyjnych, uczestniczyła w postępowaniach polubownych zakończonych zawarciem ugody. Posiada również doświadczenie w pracach organów spółek kapitałowych.

 • Jakub Sewerynik

  Powiększ obraz:

  Radca prawny związany z sektorem ubezpieczeniowym i finansowym. Uczestniczył w przeszło 100 mediacjach. Świadczył pomoc prawną zarówno jako in-house, jak również w ramach własnej kancelarii. Prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, w tym konsumenckiego oraz prawa ubezpieczeń. Zajmował się również prawem nieruchomości, danych osobowych oraz obsługiwał kontrakty na wdrożenie systemów informatycznych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na UW, aplikację radcowską w OIRP w Warszawie oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (UW i Cambridge).

 • Bartosz Sosnowski

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, obecnie radca Prokuratorii Generalnej RP. Ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie mediacji gospodarczych i pracowniczych oraz negocjacji (PCM). W latach 2006 - 2016 pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa. Reprezentował Skarb Państwa w licznych postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa spółek, prawa umów oraz deliktów. Obecnie rozwija swoje kompetencje także w zakresie sporów inwestycyjnych (m.in FIDIC) oraz prawa zamówień publicznych. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek kapitałowych.

 • Agnieszka Sztomberska-Drulis

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, od 2013r. radca Prokuratorii Generalnej. Ukończyła aplikację adwokacką w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawnych i ekonomicznych podstaw procesów inwestycyjnych w Szkole Głownej Handlowej. Od 2006r. pracowała w kancelariach prawnych oraz jako prawnik wewnętrzy, świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, w tym spółek akcyjnych, notowanych na GPW w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej. Uczestniczyła w mediacjach i negocjacjach, zakończonych ugodą.

 • Krzysztof Wiater

  Powiększ obraz:

  Kieruje zespołem kancelarii NGL Legal. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w zakresie fuzji i przejęć, projektów typu greenfield/brownfield, transakcjach prywatyzacji bezpośrednich i pośrednich, jak również w obszarze restrukturyzacji korporacyjnej i majątkowej. Zapewnia obsługę prawną przedsiębiorcom polskim i zagranicznym, reprezentującym szerokie spektrum sektorów, w tym energetyczny (energetyka konwencjonalna i odnawialna, sektor wydobywczy), obronny, finansowy oraz ubezpieczeniowy.

 • Marzena Witkowska

  Powiększ obraz:

  Radca prawny od 2006 r. Zatrudniona była w organach administracji publicznej, jak i  spółkach prawa handlowego. Brała udział w wielu postępowaniach mediacyjnych oraz w negocjacjach zakończonych ugodą. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących projektowania, nadzoru oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi.

 • Artur Woźnicki

  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, radca prawny. Wieloletni Dyrektor Departamentu Opinii Prawnych i Legislacji, a obecnie Wiecprezes Prokuratorii. Pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa w kilkuset sprawach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym. Autor lub współautor wielu opinii prawnych w sprawach o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa. Członek zespołów prowadzących negocjacje w największych sporach z udziałem Skarbu Państwa. Specjalizuje się w sprawach infrastrukturalnych, informatycznych, związanych z prawem własności intelektualnej oraz zamówień publicznych.

 • Ilona Zega

  Powiększ obraz:

  W Prokuratorii Generalnej od 2011 r., początkowo w Departamencie Arbitrażu, obecnie radca Prokuratorii Generalnej w Departamencie Prawa Umów. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, ma też doświadczenie w sprawach związanych z wdrożeniem projektów IT. Część spraw została zakończona ugodą. Uczestniczyła w mediacjach i negocjacjach. Posługuje się językiem angielskim.