2018-02-05

W dniu 5 lutego 2018 r. w siedzibie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej odbył I Polubowny Salon Dyskusyjny pt. „Efektywne rozwiązywanie sporów z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych”.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej pod patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej RP prof. Leszka Boska oraz Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Sędzi Joanny Bitner.

Spotkanie dedykowane zostało kierownictwu wszystkich państwowych osób prawnych oraz osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa, jak również osobom kierującym komórkami odpowiedzialnymi za obsługę prawną tych podmiotów. Do udziału w wydarzeniu zaproszono ponadto przedstawicieli środowiska sędziowskiego, radcowskiego oraz organów kontroli państwowej.

W wydarzeniu wzięło udział  blisko 200 uczestników.


czytaj więcej wiadomości